Strafferett. Om det foreligger straffbar bounndragelse ved kopiering og overføring av produksjonstegninger til nyopprettede selskaper.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 5. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 20. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Oddmund Enoksen)

B
(advokat Pål Sverre Hernæs)

C
(advokat Rolf Henning Borge)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret til Høyesterett er 18-9758STR-HRET

Til toppen