Strafferett. Om en gutt som var 17 år gammel på tidspunktet for drapsforsøk kan idømmes forvaringsstraff, samt utmåling av fengselsstraff dersom forvaring ikke er aktuelt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. mars 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Lise Reiersen)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-28849STR-HRET

Til toppen