Strafferett. Om bruk av samfunnsstraff ved psykiske problemer i sak om slag med glassflaske i ansikt (kroppsskade).

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. mai 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 29. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Benny Solheim)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 19-067137STR-HRET

Til toppen