Tomtefeste. Om avvikling av tomtefeste.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. april 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts overskjønn 16. januar 2019 skal behandles i Høyesterett.

I. 
Foretakseiendom AS 
(advokat Ole Edvard Tokvam)             

mot                

Oslo kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Atle Torvund)               

II.           
Oslo kommune
(Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Atle Torvund)              

mot                 

Foretakseiendom AS
(advokat Ole Edvard Tokvam) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-035999SIV-HRET

Til toppen