Tomtefeste. Om regulering av festeavgift ved forlengelse av feste av tomt til bolighus.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 29. januar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts overskjønn 9. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Mallin Eiendom AS
Stiftelsen Karibu
(advokat Carina Orge Borchgrevink Næss)

mot

Marianne Cecilia Lundin mfl.
(advokat Anders Christian Stray Ryssdal)

Saksnummeret til Høyesterett er 18-179157SIV-HRET

Til toppen