Trygderett. Om anvendelse av høy eller lav trygdeavgift på arbeidsinntekt i Malaysia.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. mars 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 7. desember 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Telenor Norge AS
(advokat Sten Foyn)

mot

Elin Anne Larsen
(advokat Karl Inge Rotmo)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-026350SIV-HRET

Til toppen