Trygderett. Om vilkårene for å motta sykepenger er oppfylt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. juni 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 15. mars 2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag)               

mot                  

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Jan Aubert v/advokat Tone Elisabeth Lenvik) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-077805SIV-HRET.

Til toppen