Utlendingsrett. Om avledet rett til opphold for familiemedlem på bakgrunn av EØS-rett.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. februar 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 31. oktober 2018 skal behandles i Høyesterett. 

Melissa Colleen Campbell
(advokat Anne-Marie Berg)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-8666SIV-HRET

Justitarius besluttet 27. mai 2019 at saken skal behandles i storkammer med 11 dommere. Les mer

Anmodning om rådgivende tolkningsuttalelse.
Brev fra Høyesterett til EFTA-domstolen 28. juni 2019 (pdf) 

Til toppen