Tirsdag 12. november 2019 LUKKEDE DØRER

Barnerett. Om det av hensyn til barnets beste kan gjøres unntak fra barnets rett til å bli hørt.

Høyesteretts Annen avdeling behandler

tirsdag 12. november 2019 kl. 09.00 - 15.00

sak nr. 19-078205SIV-HRET, sivil sak, anke over kjennelse

A            
(advokat Knut Gunnar Brindem)              

mot                  

X kommune 
(advokat Frode Lauareid)


(advokat Olav Sylte)

Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13:

Staten v/Barne- og familiedepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland)