Tirsdag 12. og onsdag 13. november

Utlendingsrett. Om forholdsmessighetsvurderingen ved utvisning i et tilfelle hvor mor har begått alvorlige brudd på utlendingsloven og har omsorg for mindreårige barn.

 

Høyesteretts Første avdeling behandler

Tirsdag 12. november 2019 kl. 09.00 - 14.30 og onsdag 13. november 2019 kl. 09.00 - 11.45

sak nr. 19-083349SIV-HRET, sivil sak, anke over dom

Staten v/Utlendingsnemnda     
(Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)               

mot                    

A
B (partshjelper)
B (partshjelper)
C (partshjelper)
D (partshjelper)
E (partshjelper) 
(advokat Arild Karl Humlen)