Tirsdag 21. til tirsdag 28. januar 2020

Finansrett. Om ulike spørsmål knyttet til aktiv fondsforvaltning.

Høyesteretts Annen avdeling med behandler

tirsdag 21. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 22. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
torsdag 23. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
fredag 24. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
mandag 27. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
tirsdag 28. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30

sak nr. 19-103417SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Dnb Asset Management AS
(advokat Frode Andersen Innjord) 
 
mot
  
Forbrukerrådet v/styrets leder (grupperepresentant)
(advokat Jens-Henrik Lien og advokat Steinar Mageli)

Til toppen