Tirsdag 21. og onsdag 22. januar 2020

Plan- og bygningsrett og erstatningsrett: Om ansvarlig søkers plikter etter plan- og bygningsloven og deliktansvar overfor privat tredjeperson ved eventuelt pliktbrudd.

Høyesteretts Første avdeling med behandler

tirsdag 21. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30
onsdag 22. januar 2020 kl. 09.00 - 14.30 

sak nr. 19-086589SIV-HRET, sivil sak, anke over dom:

Solem Arkitektur AS
(advokat Gunnar Sørlie) 
 
Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper)
(advokat Steffen Asmundsson)
  
mot 
 
Tommy Øvsthus Engvik
Henrik Tvervåg
Vibeke Leirfall
Johann Agust Sigurdsson
Geir Rønnich Olsen
Ingvill Engvik Øvsthus
Lisa Marie Fagertun
Linn Okkenhaug Getz
(advokat Dag Herrem)

Til toppen