Saksliste

Kommende rettsmøter

Tirsdag 6. og onsdag 7. oktober 2020

Strafferett. Om straffebestemmelsen om grov menneskehandel kommer til anvendelse i sak om seksuelle overgrep mot barn i utlandet. Lovanvendelsen. I tillegg straffutmåling, herunder spørsmål om det skal idømmes forvaring.

Torsdag 8. og fredag 9. oktober 2020

Strafferett og straffeprosess. Om bevis fremkommet ved provokasjon i sak om seksuelle overgrep mot barn i utlandet skulle vært avskåret, og om tiltalte kan dømmes for grov menneskehandel. Saksbehandling og lovanvendelse. I tillegg straffutmåling, herunder spørsmål om det skal idømmes forvaring.

Fredag 9. oktober 2020

Sak nr. 20-116249: Tolking av "under kjøring" i forskrift om forbud av førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring § 2 første ledd. Legalitetsprinsippet.                                                                                               Sak nr. 20-127609: Om det er straffbart for en sjåfør å se på mobilen mens bilen står stille på rødt lys.

Tirsdag 13. og onsdag 14. oktober 2020

Merverdiavgiftsrett. Om justering av inngående merverdiavgift og tidspunkt for inngåelse av justeringsavtaler. Merverdiavgiftsloven §§ 9-2 og 9-3.

Torsdag 15. oktober 2020

Strafferett. Lovanvendelse og domsgrunner ved bruk av forsettsformen "dolus eventualis" ved skade påført barn ved filleristing.

Til toppen