Saksliste

Kommende rettsmøter

Tirsdag 24. november

Yrkesskadeerstatning. Om avtale om erstatning kan endres etter avtaleloven § 36 etter femårsfristen for etteroppgjør i yrkesskadeforsikringsforskriften § 5-1. FJERNMØTE

Torsdag 26. november

Strafferett. Om straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av barn under 14 år, etter boliginnbrudd. FJERNMØTE

Torsdag 3. desember

Strafferett. Om tolkningen av grunnvilkåret for utvidet inndragning etter straffeloven § 68 første ledd. FJERNMØTE

Tirsdag 8. til torsdag 10. desember

Erstatnings- og forsikringsrett. EØS-rett. Om forholdet mellom bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b og motorvognforsikringsdirektivet. FJERNMØTE

Torsdag 10. og fredag 11. desember

Vergemålsrett. Om en advokat som påtok seg vergemål etter den tidligere loven har krav på samme godtgjørelse etter at den nye loven er trådt i kraft. FJERNMØTE

Til toppen