Saksliste

Kommende rettsmøter

Tirsdag 27. og onsdag 28. oktober

Strafferett. Petroleumsskatterett – leterefusjonsordningen. Om grovt skattesvik, tilknytningsvilkåret i skatteloven § 6-1 og skattyters opplysningsplikt

Onsdag 4. til torsdag 12. november

Grunnlovens miljøbestemmelse. Om gyldigheten av vedtak om utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet og forholdet til Grunnloven § 112. FJERNMØTE

Torsdag 19. november

Utlendingsrett. Om den generelle rettslige forståelsen av uttrykket "hjemland" i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

Tirsdag 24. november

Yrkesskadeerstatning. Om avtale om erstatning kan endres etter avtaleloven § 36 etter femårsfristen for etteroppgjør i yrkesskadeforsikringsforskriften § 5-1.

Torsdag 26. november

Strafferett. Om straffutmåling for voldtekt til seksuell omgang av barn under 14 år, etter boliginnbrudd.

Til toppen