Saksliste

Kommende rettsmøter

Fredag 5. mars

Straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll. FJERNMØTE

Tirsdag 9. mars

Sivilprosess. Om søksmålsinteresse ved en idrettsklubbs vedtak om å utestenge en forelder til to medlemmer fra klubbens arrangementer. FJERNMØTE

Torsdag 11. mars

Barnevernrett. Tilbakeholdelse i institusjon av ungdom som er fylt 18 år og forholdet til EMK artikkel 5. FJERNMØTE. LUKKEDE DØRER.

Tirsdag 16. til torsdag 18. mars

Erstatnings- og forsikringsrett. EØS-rett. Om forholdet mellom bilansvarsloven § 2 første ledd bokstav b og motorvognforsikringsdirektivet. FJERNMØTE

Torsdag 25. mars

Strafferett. Foretaksstraff for bruk av arbeidskraft uten nødvendige tillatelser. FJERNMØTE

Til toppen