Saksliste

Kommende rettsmøter

Tirsdag 13. og onsdag 14. april

Erstatningsrett: om årsakssammenheng/økonomisk tap ved erstatningskrav mot styremedlemmer fra et selskaps medkontrahent. FJERNMØTE

Torsdag 15. april

Internasjonal privatrett. Om lovvalg ved oppreisningserstatning i straffesak om voldtekt. FJERNMØTE

Tirsdag 20. og onsdag 21. april

Foreldelse. Om festerens adgang til å motregne foreldede krav på tilbakebetaling av ulovlig innfestingsavgift i fremtidige betalingsforpliktelser knyttet til festeavgift og innløsningssum, jf. foreldelsesloven § 26 bokstav b. FJERNMØTE

Torsdag 22. april

Straffeprosess. Om fornærmedes private overvåkningsfilm kan brukes som bevis i straffesaken om skadeverk. FJERNMØTE

Fredag 23. april

Strafferett. Om det foreligger «langvarig sykdom» etter straffeloven § 11. FJERNMØTE

Til toppen