Barnevern. Om lagmannsrettens ankenektelsesbeslutning i sak om tvangsadopsjon.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 12. august  2019 skal behandles i Høyesterett.

A (advokat Harald Otterstad)
B (advokat Paal Berg Helland)               

mot 

X kommune (advokat Anne Elisabeth Grøndahl)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-135171SIV-HRET

Til toppen