Barnevern. Om lagmannsrettens ankenektelsesbeslutning i barnevernsak om samvær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 19. juli 2019 skal behandles i Høyesterett.


(advokat Bente Mostad Tjugum)               

mot     

B
(advokat Johannes Wegner Mæland)

X kommune      
(advokat Tore Roald Riedl)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-140764SIV-HRET.

Til toppen