Sivilprosess. Om søksmålsinteresse ved en idrettsklubbs vedtak om å utestenge en forelder til to medlemmer fra klubbens arrangementer.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 11. november 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts kjennelse 13. august 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Per Ove Marthinsen)             

mot                   

B             
(advokat Ragna Flækøy Skjåkødegård)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-145266SIV-HRET.

 

 

Til toppen