Erstatningsrett. Om årsakssammenheng/økonomisk tap ved erstatningskrav mot styremedlemmer fra et selskaps medkontrahent.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. januar 2021 at anke over Agder lagmannsretts dom 17. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
B
(advokat Asbjørn Breistein) 
 
C
(advokat Magne Olsen) 
 
mot 
 
Landskapsentreprenørene AS
(advokat Karl Kristian Lofstad)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-164391SIV-HRET.

Til toppen