Arbeidsrett. Individuell ettervirkning av tariffestede rettigheter ved tariffbytte

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. november 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. august 2020 skal behandles i Høyesterett. 

Wenche W. Solheim m.fl. 
(advokat Magnus Buflod)

mot

Stiftelsen Grefsenhjemmeti
(advokat Joakim Augeli Karlsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-149286SIV-HRET

Til toppen