Arbeidsrett. Om innleid personell har rett på selskapsbonus. Arbeidsmiljøloven § 14-12a.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 9. desember 2019 at anke over Gulating lagmannsretts dom 27. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Øivind Jahren 
Trond Roger Østgård
(advokat Karianne Rettedal) 
 
Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)
(advokat Stig Åkenes Johnsen) 
 
mot 
 
Semco Maritime AS
(advokat Silje Stadheim Almestrand)

Til toppen