Arbeidsrett. Om lønn i suspensjonstiden. Arbeidsmiljøloven § 15-13 tredje ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Eli Faale (advokat Øyvind Carelius Svendsen)

mot                    

Bærum kommune (advokat Anne Margrethe Wittussen)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-152288SIV-HRET

Til toppen