Arbeidsrett. Om oppsigelse i prøvetid begrunnet i opplysningssvikt ved ansettelsen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. november 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 1. september 2020 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Øyvind Hasli-Nielsen)

mot

Paresa Elisenberg AS
(advokat Eivind Arntsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-158072SIV-HRET

Til toppen