Arbeidsrett. Om revisjon av sluttavtale.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

St1 Norge AS
(advokat Øyvind Carelius Svendsen)

mot

Kristin Helgesen
Asbjørn Lyng
Eivind Ytterland
Sølvi Tyrihjell Aasen
Hallgeir Edgar Sandnes
Lars Petter Korperud Ernø
Margaret Lucina Richardson Fossum
(advokat Vidar Riksfjord)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-148926SIV-HRET.

Til toppen