Arbeidsrett. Om virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat arbeidsgiver.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 22. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

I. 
Iss Facility Services AS
(advokat Joakim Augeli Karlsen) 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper)
(advokat Kurt Weltzien) 
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper)
(advokat Tarjei Thorkildsen) 
 
mot 
 
Gro Mari Kampevoll mfl.

Norsk Tjenestemannslag (partshjelper)
(advokat Lornts Natrud Nagelhus)
 
 
II. 
Gro Mari Kampevoll mfl. 
 
Norsk Tjenestemannslag (partshjelper)
(advokat Lornts Natrud Nagelhus) 
 
mot
 
Iss Facility Services AS
(advokat Joakim Augeli Karlsen) 
 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper)
(advokat Kurt Weltzien)
 
 
Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper)
(advokat Tarjei Thorkildsen) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-152294SIV-HRET.

Til toppen