Barnerett. Fast bosted etter barneloven.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. mai 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 2. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Lene Knapstad) 
 
mot 
 
B
(advokat Morten Engesbak) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-059574SIV-HRET.

Til toppen