Barnevern. EMK. Om samvær og begrensninger i telefonkontakt mellom barn og mor.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 27. mai 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts beslutning 12. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Are Ståle Johnsen)

mot

X kommune

(Kommuneadvokaten i X v/advokat Anette Olsen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-066246SIV-HRET.

Til toppen