Barnevern. Om omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. april 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 13. november 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Hugo Haarr Dybwad)

mot

Bodø kommune
(advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-000266SIV-HRET.

Til toppen