Barnevern. Om tilbakeføring og samvær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 30. april 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 20. desember 2019 skal behandles i Høyesterett.


B
(advokat Mehvish Taj Haider) 
 
mot 
 
X kommune
(advokat Sven Jørgen Stray)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-035781SIV-HRET.

Til toppen