Barnevern. Om omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. mai 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 2. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Kjetil Sørensen)
 
B
(advokat Victoria Holmen) 
 
mot 
 
X kommune
(Ringerike kommune
v/advokat Thea Cathrine Broch) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-053521SIV-HRET.

Til toppen