Barnevernrett. Tilbakeholdelse i institusjon av ungdom som er fylt 18 år og forholdet til EMK artikkel 5.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. januar 2021 at anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 17. desember 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Bjørn Aksel Henriksen)                 

mot                  

Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jostein Sæbø Fausa)

Saksnummeret i Høyesterett er 21-005310SIV-HRET

Til toppen