Entrepriserett. Om entreprenørens ansvar for skade som en underentreprenør har forvoldt på annen eiendom tilhørende byggherren.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. november 2019 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 28. juni 2019 skal behandles i Høyesterett.

Staten v/Samferdselsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim)

mot

Alf Brekken og Sønner AS
(advokat Brynjar Østgård) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-151066SIV-HRET

Til toppen