Familierett. Om skjevdeling av verdier i næringsvirksomhet. Ekteskapsloven § 59.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. oktober 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 14. mai 2019 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Karl Oddmundson Wallevik)

mot

B
(advokat Sicilie Knudsen Tveøy)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-120344SIV-HRET.

Til toppen