Forbrukerrett. Om reklamasjonsfrist for massekrav etter forsinket flyreise.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. januar 2020 at anke over Eidsivating lagmannsretts dom 11. september 2019 skal behandles i Høyesterett.

Svenn Nilsen
(advokat Christina Doreen Steimler) 
 
Forbrukerrådet (partshjelper)
(advokat Erlend Haaskjold)
  
mot 
 
Finnair Oyj
(advokat Aage Krogh) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-186250SIV-HRET.

Til toppen