Foreldelse. Om festers adgang til å motregne foreldede krav på tilbakebetaling av ulovlig innfestingsavgift i fremtidige betalingsforpliktelser knyttet til festeavgift og innløsningssum, jf. foreldelsesloven § 26 bokstav

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 3. desember 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 10. september 2020 skal behandles i Høyesterett.

I. Ånen Ådneram
(advokat Solveig Løhaugen)

mot

Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend v/grupperepresentant Svein Henrik Vormedal
(advokat Cecilie Engebretsen, advokat Per Trygve Sekse)

II. Aadne Ådneram
(advokat John Heitmann)

mot

Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend v/grupperepresentant Svein Henrik Vormedal
(advokat Cecilie Engebretsen, advokat Per Trygve Sekse)

III. Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend v/grupperepresentant Svein Henrik Vormedal 
(advokat Cecilie Engebretsen, advokat Per Trygve Sekse)

mot

Aadne Ådneram
(advokat John Heitmann)

Ånen Ådneram
(advokat Solveig Løhaugen)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-158870SIV-HRET

Til toppen