Førers bruk av håndholdt mobil under kjøring

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. september 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 11. juli 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten              

mot

A
(advokat Jan Kildahl)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-116249STR-HRET.

Til toppen