Forsikringsrett. Om krav på utbetaling av erstatning under en lisensforsikring etter tap av legegodkjennelse.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. november 2019 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 8. august 2019 skal behandles i Høyesterett.

Geir Ivar Ringstrøm Frisvold
(advokat Eyvind Mossige)

mot

Protector Forsikring ASA
(advokat Jarl Rune Henstein)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-148989SIV-HRET

Til toppen