Grunnlovens miljøbestemmelse. Om gyldigheten av vedtak om utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet og forholdet til Grunnloven § 112.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. april 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

Natur og Ungdom
Föreningen Greenpeace Norden
Naturvernforbundet (partshjelper)
Besteforeldrenes Klimaaksjon (partshjelper)
(advokat Emanuel Feinberg og advokat Cathrine Hambro)

mot

Staten v/Olje- og energidepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-051052SIV-HRET. Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

Justitiarius har besluttet at saken skal behandles i plenum 
Les beslutning om plenumsbehandling her

 

Til toppen