Helseforskningsrett. Om vevsprøver i forskningsbiobank kan kreves utlevert i forbindelse med ettersforskning av drapssak. Helseforskningsloven § 27.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 2. juni 2020 at anke over Frostating lagmannsretts kjennelse 25. mars 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten
(politiadvokat Åsta Elise Pedersen Elden)

mot

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu

A
(advokat Heidi Marie Harto Reisvang)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-065890STR-HRET.

Til toppen