Strafferett. Om tap av retten til å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt på grunn av promillekjøring på sjøen. Småbåtloven § 28 a.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 19. mai 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 21. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Ole Andreas Thrana)

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-049478STR-HRET. Se avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

Til toppen