Vergemålsrett. Om en advokat som påtok seg vergemål etter den tidligere loven har krav på samme godtgjørelse etter at den nye loven er trådt i kraft.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 1. juli 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 1. april 2020 skal behandles i Høyesterett.

Vigdis Brandstorp
(advokat Helge Skaaraas) 
 
mot 
 
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-082355SIV-HRET. 

Til toppen