Kontraktsrett. Eierseksjonsrett. Om enkelte seksjonseiere kan kreve at utbyggeren retter mangler i fellesareal etter bustadoppføringslova.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 14. august 2020 at anke over Agder lagmannsretts dom 28. april 2020 skal behandles i Høyesterett.

Huiying Qian Kølner
Roy Åsheim
Brit Sanness
Per Kølner
Jan Christensens dødsbo
Torstein Sanness
Torgeir Valdal
Laila Valdal
Glenn Sverre Hellum
(advokat Håkon Ustaheim)

mot

Jarlsø Eiendom AS
(advokat Daniel Wikstøl)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-097636SIV-HRET.

Til toppen