Strafferett. Petroleumsskatterett – leterefusjonsordningen. Om grovt skattesvik, tilknytningsvilkåret i skatteloven § 6-1 og skattyters opplysningsplikt.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 18. august 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 16. april 2020 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten

mot

A
(advokat Ann Johnsen og advokat Morten Bjotveit Tidemann)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-074127STR-HRET.

Til toppen