Sivilprosess. Om realbevis kan kreves utlevert til motparten, jf. blant annet tvisteloven § 26-5.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 23. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

Yara Asia Pte.Ltd
(advokat Frithjof Herlofsen)

mot

Kaskoassurandørene
Bibby Transport Ltd.
Assuranceforeningen Gard Gjensidig
(advokat Henrik Hagberg)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-106397SIV-HRET.

Til toppen