Gjeldsordning. Om opphevelse ved uredelighet fra skyldneren.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 25. september 2020 at anke over Frostating lagmannsretts kjennelse 11. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

Nordea Bank Norge ASA
(advokat Torjus Hulbak) 

mot 

A   

Saksnummeret i Høyesterett er 20-123772SIV-HRET. 

Til toppen