Straffutmåling for ulovlig oppbevaring av skytevåpen

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 8. oktober 2020 at anke over Gulating lagmannsretts dom 20. mai 2020 skal behandles i Høyesterett.


(advokat Stian Kristensen) 

mot

Påtalemyndigheten

Saksnummeret i Høyesterett er 20-117931STR-HRET. 

Til toppen