Utlendingsrett. Om tolkningen av utlendingsloven § 37.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 16. oktober 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 22. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
B
C
(advokat Arild Karl Humlen)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper)
(advokat Stephan Lange Jervell)

FNs høykommissær for flytninger (UNHCR) (partshjelper)
(advokat Terje Einarsen)

mot

Staten v/Utlendingsnemnda
(Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-121835SIV-HRET.

Til toppen