Erstatningsrett. Om krav på erstatning mot tidligere styreleder for et selskaps manglende beregning og innbetaling av arbeidsgiveravgift er foreldet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 20. oktober 2020 at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 8. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

A
(advokat Audun Lillestølen)

mot

Staten v/Skatteoppkreveren i Sør-Varanger kommune
(advokat Jan Grønnerud)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-115979SIV-HRET.

Til toppen