Erstatning etter konkurs. Om prisfall som følge av opphørssalg innebærer at avtalen ikke er «riktig oppfylt». Dekningsloven § 7-8.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 26.oktober 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 12. juni 2020 skal behandles i Høyesterett.

Moods Wholesale AS Konkursbo
(advokat Mikal Aunet Brøndmo) 
 
mot 
 
Barnas Hus Norge AS
(advokat Johannes Sundet)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-127734SIV-HRET.

Til toppen