Konkurranserett. Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter § 10.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. desember 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 1. september 2020 skal behandles i Høyesterett. 

I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS
(advokat Olav Kolstad) 

mot

Staten v/Konkurransetilsynet
(Regjeringsadvokaten  v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) 

II. Gyldendal ASA. Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum)

mot

Staten v/Konkurransetilsynet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-160777SIV-HRET

Til toppen