Strafferett. Om bruk av forvaring i sak om syv drapsforsøk.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 6. februar 2020 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 16. oktober 2019 skal behandles i Høyesterett.

Påtalemyndigheten
 
mot
 
A (advokat Stian Bergersen Mæland) 

Saksnummeret i Høyesterett er 19-191016STR-HRET.

Til toppen