Skjønnsprosess. Om bruken av jordskiftelagdommere ved overskjønn, jf. domstolloven § 12 annet ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. februar 2020 at anke over Gulating lagmannsretts beslutning 13. januar 2020 skal behandles i Høyesterett.

Boganesveien 118 Seksjon 5 AS
Martin Josef Feldmann
Boganesveien 118 AS
Kristine Refvik
Martin Feldmann Tannteknikk AS
A'head Executive AS
Tannlege Christian Tønnessen AS
Ahead Eiendom AS
Christian Mathias Tønnessen
(advokat Endre Skjørestad)

mot

Rogaland fylkeskommune
(advokat Øystein Hus)

Saksnummeret i Høyesterett er 20-016588SIV-HRET.

Til toppen